Интерактивни упражненя с LearningApps.org, включващи анимации и комикси

n the compКомиксите и анимациите са неща, които децата много обичат. Съвсем понятно е – картинките се мърдат и говорят, динамични са, разказват истории – все неща, които приковават вниманието на учениците за определен момент. Забелязала съм, че когато уроците в нашия учебник са под формата на комикси, интересът и активността от страна на децата в клас е повишена. Ето защо смея да твърдя, че те са мотиватор, насърчаващ по-висока активност и включване на учениците в различни учебни дейности. В този си пост искам да обърна внимание  на няколко прости начини за създаване и използване на комикси и анимирани картинки в чуждоезиковото обучение, пречупено през призмата на създаване песонифицирано от учениците учебно съдържание. На мнение съм, че използването им би  подпомогнало много  работата на езиковия учител –  за по-лесно представяне на граматически структури, прилагане  комуникационни модели, изучаване на нова лексика от децата и много други езикови задачи, които той си е набелязал.  Сайтовете за създаване на комикси са много в Интернет. Ето инструменти и начини за създаване на комикси от колеги:  Тони Миланова и нейния пост: „5 + начина за създаване на комикси и идеи тяхното приложение в обучението“ ,  от професионалния учителски блог на австралийската учителка Стефи Хенди и една моя бивша публикация в bglog „Начално образовани“.

Моят избор на инструмент за направата на комикси и анимирани картинки (както вече съм споменавала тук) е PhotoScape Използвам снимки от класното ни ежедневие, така че да подсиля елемента на мотивация у децата при работа с тях. Това, което забелязвам в последните няколко години е, че персонифицираните учебни материали също завишават градуса на личностната мотивация у децата – т.е. когато те намират себе си като отражение в една учебна работна среда или участват в създаването на такава, ангажираността им в учебния процес е много по-голяма. Ето няколко примера:

  • Децата предпочитат да учат от флаш карти, които те са направили – били реални или виртуални;
  • Когато разучаваме песен, или правим  диалог, или играем образователен театър и правим запис с камера, те се включват активно в дейността, както и в обсъждането на видеото  и искат повторение на записа (дейността си) с цел подобряване на крайния продукт – видеото;
  • Най-силно е желанието им за представяне на проектна работа – там учениците използват личен учебен продуктов материал, който искат да споделят със съучениците си;
  • Учениците с готовност създават учебни материали, когато знаят, че те ще бъдат използвани от други ученици, за да се учат от тях.

Имайки предвид изброените примери, избрах направата на комикси и анимирани картинки със снимков материал от живота на класа. Инструментът, който ми помага да ги превърна в интерактивни упражнения е LearningApps.orgтук повече за него, представен в bglog от Поли Рангелова. Само да добавя към всичко казано от колегите моето лично мнение за сайта – лесен, бърз и удобен за създаване на онлайн интерактивни упражнения и занимателни игри с широко приложение в полза всички видове  езикови дейности – слушане, писане, четене, а в случай, че се използва и като инструмент за създаване на персонифицирано от учениците учебно съдържание  – и за говорене.

Нека дам някои примери с упражнения  включващи анимации и комикси за различните видове дейности:

  • Изграждане на активен речник ( Building vocabulary).

1. Упражнението се нарича „Colours“ -основна дейност четене с разбиране +21st CS*. На анимираната картинка се изписват последователно имената на  цветовете на английски език, позиционирани върху съответния цвят върху детската длан. Посредством инструментите на сайта Learning Apps. org  образователното гифче се превръща в средство за изучаване на активна лексика. Добавят се пинчета към всеки цвят, с кликането на които се появява набор от думи, включващи всички цветове. Учениците трябва да изберат верния цвят и да щракнат на него като по този начин  го маркират. При проверка на отговорите ( Check solution),  при правилен отговор пинчето придобива зелен фон, при неправилен – червен. Целта е да се упражнят цветовете  до пълно научаване на техните зрителни модели.  Може да се прилага в класната стая или извън нея, както фронтално, така и диференцирано. (щракайте на картинките, за да разгледате упражненията)

colors*21st CS (21st Century Skills) – ключови умения и компетентности на 21ви век


2.  Упражнението се нарича “ Fingers“ Цели се усвояване на английска лексика за пръстите на ръцете. Основни дейности – четене и писане + 21stCS*. Анимираната картинка се използва за затвърдяване на изучена лексика. Децата четат наименованията на пръстите на ръката, след което попълват чрез изписване правилно думите на английски език в посочения порядък. (палец, показалец …и т.н.). Като помощ е посочен и образователен глог на същата тема, където учениците могат да намерят слухова и друг вид  помощ. Накрая те проверяват правилните отговори с бутона „Check solution“

(щракайте на картинките, за да разгледате упражненията)

fingers


  • Подреждане на комуникативни модели с граматически структури  – съставяне на диалози с въпроси и кратки отговори в различните граматически времена. И тъй като в начален етап активно се изучават  4 граматически времена и се усвояват начините за тяхното образуване, употреба на различни спомагателни глаголи, модални глаголи,  отработват се прости въпроси и отговори,  то използването на  комикси се явява един много лесен и удачен начин да се направи желана и приятна тази иначе нелека дейност за децата. (+ *21st CS)

1. Упражнението изисква чрез влачене на 4 бр. комикси да се подредят в правилен ред така, че да образуват кратък диалог, където се практикуват комуникативни и граматически структури, свързани с израза ‘have got’. Верните действия се маркират посредством оцветяване в зелено фон.

(щракайте на картинките, за да разгледате упражненията)

Ashampoo_Snap_2014.08.20_14h15m20s_0012.  Упражнението повтаря първото в няколко варианта. Отработват се комуникативни и граматически структури свързани с глаголите  „have got“, „can“, „to be“ и „did“. Началото на диалога е маркиран със зелен фон. Всички верни решения получават зелен фон на комиксите.

(щракайте на картинките, за да разгледате упражненията)

Ashampoo_Snap_2014.08.20_14h17m02s_0033. Упражнението изисква свързване чрез влачене на зрителен модел (комикс) и звуков модел (реплика) и двете под формата на стикери, така че да съществува пълно съответствие между тях(т.е. каквото се чува, такова да е написано). При правилно свързване на елементите те залепват един за друг, като се маркират в зелено (маркировката в червено е за неправилните отговори). Втората част от упражнението е така свързани, те да се подредят в завършен диалог (въпрос-отговор, въпрос-отговор). За неговото точно изпълнение съблюдава учител или ученик, тъй като системата не предоставя възможност за проверка на втора задача в един модул. Тук са съчетани двете езикови дейности – слушане и четене с разбиране, както и допълнително е зададена комуникативна задача за съставяне на диалог със съответните озвучени комикси(+ *21st CS) .

(щракайте на картинките, за да разгледате упражненията)

Ashampoo_Snap_2014.08.20_14h18m23s_0054. Упражнението дава обратна връзка отговор – въпрос. Учениците прочитат кратките отговори и  трябва да открият въпросите към тях, т.е. техните звукови  модели и да ги  свържат чрез влачене със съответния комикс. Тук комиксите са от 2 или три елемента, оформени като колажи и на  всеки колаж съответства един звуков модел на въпроса. Когато са свързани и се направи проверка с „Check solution“ се появява зелен фон за вярно и червен за невярно. Дейностите са четене, слушане, комуникация+ *21st CS . Упражняват се въпроси и кратки отговори.

(щракайте на картинките, за да разгледате упражненията)

Ashampoo_Snap_2014.08.20_14h17m39s_004


  • Граматически структури,флаш карти  и глаголи с анимирани картинки

В такива интерактивни упражнения анимираната картинка може да илюстрира правило, модел или  действие, което учениците да опишат, използвайки глаголи и времена по посочен модел или да дадат писмен отговор на въпроси. В последния пример, който ще дам, въпросът, на който учениците дават писмен отговор е : „What are they doing?“ (Какво правят те в момента?), съответно отговорът ще изисква познания за употребата на Сегашно продължително време. Тук дейностите са четене и писане + *21st CS.

(щракайте на картинките, за да разгледате упражненията)

Ashampoo_Snap_2014.08.20_15h34m42s_007


  • Как бих могла да подпомогна и говоренето като езикова дейност, използвайки комикси, анимирани гифчета и LearningApps.org като платформа?

Сайтът позволява включването на ученици и ученически акаунти, където учителят може да е менджър и помощник във един виртуален клас. Учителят подбира и модулите (аповете), по които неговите ученици могат да правят своите интерактивни упражнения. Съответно в инструментите на всеки ап (модул) има инструменти за добавяне на различен вид медия – картинка, видео, звук. Звукът може да бъде запис( mp3. или from text to speech), но може и да бъде директен от микрофон – идеална възможност децата да говорят и да се записват на английски език.

2014-08-20_1552Би било чудесно децата да правят собствените си анимации, комикси и записи, като ги оформят във вид на интерактивни електронни упражнения, така, че да подпомагат езиковата  дейност не само в своя полза, но и в полза на останалите ученици. Миналата учебна година моите четвъртокласници бяха изключително активни в направата на флаш карти с инструмента Quizlet, които ние добавяхме към уроците на интерактивните учебници и ползвахме в час и за самоподготовка.  Защо да не  ползваме възможностите на сайта LearningApps.org за доразвиване  на съвместните ни електронни учебници и обогатяване на тяхното електронно съдържание с детски глас и с картини от нашето пъстро ежедневие в училище? Хем по-знаещи и можещи, хем ангажирани и с поглед към бъдещето! Реших – ще планувам тази дейност към проекта „Успех“ през новата учебна година.

swimming

 БЛАГОДАРЯ   ВИ,   ЧЕ   БЯХТЕ   С   РОСИ!

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s