4 учебни сценария за работа с текст

По учебника за 4ти клас Hello Enlglish, в урок 40 се изисква учениците да преразкажат приказката „A friend in need is a friend indeed“  от името на единия или другия герой. Или както се казва – да направят трансформиращ преразказ. … Има още

ABC- 4 лични учебни сценарии

Изработих две видеа с картинната английска азбука, съдържаща лексика от учебника на издателство Просвета „Hello English“ for the 2nd grade. Видеата са създадени с инструментите на Buncee и Explee . Те могат да бъдат включени в учебни сценарии за креативно … Има още

Printables (листи за разпечатване)

Щракнете на картинката да достигнете глога. Всяка буква от него е хипер връзка, която ще ви отведе към сайт, от който можете да си изтеглите или генерирате безплатни работни листи за разпечатване за работа в клас или  за домашна работа по … Има още

Classroom rules

Правилата са за управление на класната стая по английски език. Те са осем на брой, написани са на елементарен английски, подходящ за учениците в начален етап на обучение. Правилата са изцяло изработени от мен с инструментите на eduBuncee.  Представени са с Glogster … Има още

Правилата в класната стая

Правилата в класната стая за малките ученици от начален етап. На български език са и  ето как изглеждат: Щракнете на постера отдолу, за да разгледате глогстера. При щракане върху имиджите (мини – постерите) на глогстера, те се ZOOM – ират. От … Има още

Как да си направим онлайн настолна игра

Настолните игри (Board games) са един забавен и интерактивен  начин на учене в класната стая и извън нея. Те се използват широко и в езиковото обучение, като мотивират учениците и улесняват тяхното обучение по чужд език. Стандартният начин на използването … Има още

Игри, песни и приказки

Събрах на едно място с глог подходящи сайтове с интерактивни дейности – игри, песни и приказки за най-малките ученици по английски език. Има в наличност най- разнообразна гама от образователни ресурси в сайтовете Starfall, ESL Games+, Frediesville, Turtle diary, ESL … Има още

Забавна азбука в игри

Събрах на едно място няколко образователни електронни игри включващи английската азбука. Подходящо приятно занимание за най-малките с пожелание да играят през лятната ваканция и да не забравят съвсем изученото във втори клас.

Web инструменти за персонифициране на учебно съдържание

кликнете на картинката

„Цифровите технологии са изцяло интегрирани в начина, по който хората си взаимодействат, работят и търгуват,  но те не се използват напълно в системите за образование и обучение в Европа. Неотдавнашно проучване относно състоянието на цифровото осигуряване в училищата в Съюза … Има още

Три лесни инструмента за…

Мисията на съвременния учител е да бъде фасилитатор (помощник) на своите ученици, като ги подпомага по пътя им и те да се учат сами – не само от учебниците си, но и от житейски ситуации и Интернет пространството, което е … Има още